Taxi i Stockholm

I Stockholm kryllar det av taxibilar precis så som det ska vara i en stor stad. Dem fest aktörer är rätt dominerade på marknaden och välkända men det börjar komma fler och fler alternativ både nya taxibolag men också andra sött att transportera då klimatdebatten blir allt mer aktuell. Denna artikel kommer att handla om taxiverksamheten Stockholm och några av dess största bolag.

Första taxibilen rullar på Stockholms gator redan i början på 1900-talet

Taxiverksamheten startade redan på 1600-talet i både Paris och i London. Man kunde då hyra eller åka tillsammans med andra på häst och vagn vilket var föregångaren till dagens taxiverksamhet så taxi behöver inte vara bil utan kan vara alla möjliga transportmedel exempelvis båt. 1897 i Stuttgart, Tyskland levererar den tyske bilmannen Gottlieb Daimler det som ska bli den första moderna taxibil med en modern taxameter. Den moderna taxiverksamheten var nu född och spred sig snabbt. I Stockholm började den så kallade ”Ducautomobil” att rulla på stadens gator och var den första taxibil och detta skedde redan 1901. Taxiverksamheten i Stockholm och på 1950-talet utvecklas kommunikationsradion i bilarna vilket gör att kunder kunde ringa in till en central och uppge adress där sedan en telefonist kunde anropa en taxibil. Detta förändrade naturligtvis branschen och i takt med att branschen växte så blev det allt fler regleringar. Detta var nödvändigt både för kunden men också för förarna. För kunden innebar det bl.a. att bolagen inte kunde ta vilka priser som helst och det infördes lagar om att taxichaufförer var tvungna att skaffa ett taxikörkort där särskilda kunskap gällande att hitta i Stockholm, säkerhet men också annat.

I slutet på 1800-talet grundades ”Taxi Stockholm” som i början hade namnet ”Stockholms Droskägareförening”. Det bildades som en ekonomisk förening där man samlade flera åkare under ett och samma tak. Föreningen växte och blev snabbt ett av stadens största bolag vilket det fortfarande är. Idag har Taxi Stockholm även Värmdö Taxi samt Ekerö Taxi under sitt varumärke och man beräknas vara den största utförarens av taxitjänster i staden. Taxi Kurir är kanske Taxi stockholm största konkurrent och bildades faktiskt genom att några missnöjda chaufförer i ”Taxi Stockholm” tröttnade och startade upp en egen förening vilket växte snabbt och man beräknas vara Skandinaviens största taxibolag. Under 1990-talet då flera avregleringar skedde inom branschen så startade fler och fler privata företag sin verksamhet både i Stockholm men också i andra delar av landet. Vissa finns kvar idag medan andra har fått stänga igen.

En stor anledning är att Taxi Stockholms och Taxi Kurirs verksamhet är rätt dominerande vilket försvårar för andra bolag att komma in. Marknaden har sett rätt likadan ut tills för något år sedan då uppstickaren Uber började sin verksamhet. Då bolaget inte alls hade samma regler och man betalar ej heller skatt i Sverige så kunde Uber ta väldigt låga priser jämfört med dem andra bolag vilket skapade debatt. Många menade att det är en fri marknad medan dem svenska taxibolagen tycket att Uber frångick svenska lagar och regler. Uber är fortfarande verksamma och inget tyder på att bolaget kommer att försvinna, tvärtom tror många att fler bolag likt Uber kommer att positionera sig på Stockholms gator.