Grön taxi

Miljörörelsen blir alltmer utbredd och påverkar bransch efter bransch som vill vara med och ta ansvar. För taxibranschen finns det som kallas för Säker Grön Taxi som är ett miljö- och kvalitetsledningssystem. Genom detta system så ska det ses till att taxibilarna inte släpper ut onödiga gifter i miljön men även se till att kvaliteten på trafiksäkerhet och service hålls på en hög nivå. Om man har tveksamheter på att ansluta sig till Säker Grön Taxi så kan man också tänka på att det kan vara en bra möjlighet att marknadsföra sina tjänster och få mer kunder som tycker om företag som tar sitt ansvar. Taxiverksamheter kan självklart ta sitt miljöansvar på annat sätt, bland annat gör Taxi Stockholm det vilket vi kommer gå igenom mer nedan.

Mer om Säker Grön Taxi

Säker Grön Taxi

Att ansluta sig till detta system är helt frivilligt och man kan välja mellan att gå med i Säker Taxi, i Grön Taxi eller i bägge två, alltså Säker Grön Taxi. Det är en hel del som ska göras för att implementera de nya system och mål som sätts upp när man går med vilket gör att det beräknas ta mellan 10 och 24 månader att införa allting. När man väljer att ansluta sig till systemet behövs en nulägesanalys göras för det första. Denna analys är det som används som underlag för att upprätta en företagsanpassad verksamhetspolicy. Man kommer behöva sätta upp konkreta och mätbara mål för miljö och kvalitet och hur dessa mål ska nås ska arbetas fram. För att se till att man håller sig till rutinerna och målen kommer såväl interna som externa revisorer att granska arbetet.

Taxi Stockholms satsning på elbilar

Taxi Stockholms satsning på elbilar

Taxi Stockholm har ett högt uppsatt mål som går ut på att hela deras fordonsflotta ska vara fossilfri år 2025. Ett steg i den riktningen har varit att titta på om man kan använda elbilar som taxibilar och efter mycket arbete med detta har man ingått ett avtal med Nissan. Nissan ska leverera 20 eldrivna Nissan LEAF som utökar deras fossilfria flotta av taxibilar. De hade redan innan dessa 20 Nissan LEAF flera elbilar och de två första elbilarna man skaffade var just Nissan LEAF. Sedan skaffade man 15 stycken Tesla Model S, 30 stycken Renault Zoe och nu alltså ytterligare 20 stycken Nissan LEAF. Taxi Stockholm har vågat satsa på eldrift nu när laddningsinfrastrukturen blivit bättre och detsamma gäller elbilarna, är bilen fulladdad räcker det för ett normalt arbetspass. Bilarna har också blivit bättre på att ladda batterierna mycket snabbare vilket gör att man kan ladda fullt på en lunchrast. Taxi Stockholm har märkt att det är mycket mer ekonomiskt att ha elbilar på grund av låga driftkostnader och dessutom så får man förtur till viktiga taxiplatser. Bland annat Arlanda släpper fram taxibilar som drivs på el först och främst. Det är inte enbart Taxi Stockholm som har elbilar utan fossilfria taxibilar blir allt vanligare och vanligare. Inom taxibranschen pågår därmed en omställning till eldrift vilket kommer påverka luftkvaliteten i tätorterna. Om Taxi Stockholm lyckas med att ställa om till fossilfritt innan år 2025 återstår att se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.