Starta ett eget taxiföretag

Starta ett eget taxiföretag

Under de senaste åren var det riskabelt att starta ett taxiföretag. Många små företag, inklusive taxitjänster med en person, avslutades på grund av kostnadsökningar och oöverträffad konkurrens från delningstjänster. Men marknaden har börjat stabilisera sig. På vissa platser har kostnaderna sjunkit, särskilt för licensiering, och nyheten i Uber och Lyft har avtagit. På vissa marknader...

LÄS MER